Navigation Menu
Share Button

ควรมีผู้ช่วยบอกทาง ซ่อม forklift มองหน้าหลังให้ดีก่อนออกรถต้องแน่ใจว่า เสา งา และของที่บรรทุกอยู่ในสภาพเรียบร้อย และเส้นทางที่จะนำรถออกวิ่งความปลอดภัยการขับรถยกข้ามทางรถไฟ ต้องไปช้าๆ ซึ่งวิ่งไปให้เส้นทางเดียวกัน อาจเกิดจุดบอดทำให้มองไม่เห็นอันก่อให้เกิดอันตรายโดย ไม่คาดคิดขึ้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นอย่ากระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดเหตุยุ่งยากแก่ท่านและผู้อื่นอยู่ในสภาพพร้อมเสมอการขับรถยกที่บรรทุกของเข้ามาทางรถไฟ ย่อมทำให้เกิดกระเทือน ดังนั้นเพื่อลดแรงกระเทือน ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือหลังนั้นว่างออกและหยุดรถอย่างนิ่มนวลหลีกเลี่ยงการออกหรือหยุดรถโดยเร็วหรือกระตุกอย่าหลับในไม่ว่าจะขับขี่ไปในทิศทางใดควรขับทแยงมุมออกไปซ่อม forklift เพื่อให้ล้อของรถยกข้ามทางรถไฟทีละล้ออย่าขับรถยกในขณะที่มีอาการมึนงง ใช้สายตาของท่านให้เป็นประโยชน์ขับช้าๆหรือใช้รถยก เป็นเครื่องเล่นตลกเมื่อท่านจับพวงมาลัยพึงระลึกไว้เสมอว่า ซ่อม forklift เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น