Navigation Menu
Share Button

มันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นมาแน่นอนบอกได้เลยว่ามันไม่ช้าก็เร็วแล้วแหละสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะต้องมาแก้ปัญหา ท่อตัน บ้านหกลังนี้เรานั้นบอกได้เลยว่าถามว่าเรานั้นอยากที่จะต้องมาเดินท่อใหม่ที่บ้านให้สุขึ้นไหมบอกได้เลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ใครจะอยากในการเสียเงินมากมายเล่าเรานั้นย่อมยากในการที่เรานั้นจะเก็บเงินทั้งนั้นแลหะสำหรับการที่เรานั้นจัดการในการที่เรานั้นจะจัดการในการแก้ไขเรานั้นบอกได้เลยว่ามันทำใจมาแล้วเรานั้นจะต้องเตจอบ้านเรานี้มันเหมือนแหล่งรองรับน้ำยังไงไม่ทราบเรานั้นไม่ทราบว่าจะทำแบบไหนเงินในการดีดหรือถมบ้านให้สูงขั้นเรานั้นยังๆไม่มีแต่เรานั้นอยากที่จะแก้ปัญหาท่อตันด้วยการดีดบ้านมากว่าน่าจะถูกกว่าให้เรานั้นถมที่แล้วทำการปลูกบ้านใหม่เพื่อแก้ปัญหาท่อตันเรานั้นไม่เอาแบบนั้นขอลาก่อนมันแพงเกินรายได้