Navigation Menu
Share Button

แน่นอนในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะทางไกล จังหวัดที่ไกล เช่น นักท่องเที่ยวเมืองเชียงรายมาท่องเที่ยวเมืองภูเก็ต คงจะมีส่วนน้อยมากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยกรขับรถมาท่องเที่ยวเอง เนื่องจากว่าระยะทางในการท่องเที่ยวค่อนข้างจะไกลเอามากๆ แล้วค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะสูง ระยะทางก็ค่อนข้างจะอันตรายเอามากๆ ดังนั้นการมาหารถเช่ายังปลายทางน่าจะดีกว่า เลือกในการใช้บริการของการเดินทางโดยเครื่องบินแล้วค่อยมาหารถเช่าที่นี้มากกว่า ซึ่งบริการรถเช่าของภูเก็ตก็มีทั้งแบบเช่าเพียงแต่รถหรือว่า เช่ารถตู้ภูเก็ต พร้อมคนขับ

โดยมากที่สนามบินส่วนใหญ่มีบริษัทให้เช่ารถมากมาย ส่วนมากจะเป็นบริษัทชั้นนำ และมีส่วนลดพร้อมโปรโมชั่นที่ดิวเอาไว้กับทางโรงแรมดังนั้นก่อนที่จะเลือกเช่าควรทำการบ้านและหาข้อมูลก่อนตัดสินใจเช่าจะดีกว่า ลองมาดูองค์ประกอบอื่นในการตัดสินใจในการเช่ารถดีกว่า

1. การเลือกจำนวนวันในการเช่า มีผลมากสำหรับราคาในการเช่ารถ เนื่องจากบางครั้งการเช่ารถอาจจะต้องคืนต่างสถานที่ การคืนต่างสถานที่มีค่าใช้จ่าเยพิ่มเติมแต่หากมีจำนวนวันในการเช่าถึงตามข้อกำหนดอาจจะมีส่วนลดในการเช่าหรือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการคืนต่างสถานที่ก็ได้
2. การเลือกบริการเสริมในการเช่ารถ ในการเช่ารถนั้นมันมีเรื่องของบริการเสริมมากมาย ได้แก่ GPS กรณีว่าไม่คุ้นเคยเส้นทางต้องการเครื่องนำทาง คาร์ชีทสำหรับเด็กเล็ก หรือว่าประกันภัยชั้น 2 ซึ่งจะครอบคุลมทุกอย่าง อย่าลืมนะว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจทำให้ต้องสูญเสียเงินจำนวนมาก ดังนั้นการซื้อประกันจะอุ่นใจมากกว่า ยอมเสียเงินเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย
3. ทำการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทาง ว่ามีร่องรอบขีดข่วนหรือไม่ เพื่อป้องกันการที่จะต้องมารับผิดชอบในร่องรอยที่เกิดขึ้นก่อน รับรถ ว่ามีรอยขีดข่วนหรือรอยบุบหรือไม่  ถ่ายรูปเอาไว้เป็นหักฐานจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
4.  หากทำการเช่าอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น คาร์ชีท แต่ติดตั้งไม่เป็นควรให้พนักงานสอนก่อนหรือว่าติดตั้งให้แล้วเสร็จ เช่นเดียวกันกับการเช่า GPS ควรให้สอนการใช้ให้แล้วเสร็จไม่ใช่เสียเงินเช่ามาแต่ใช้ไม่เป็น เท่ากับเสียเงินเปล่า