Navigation Menu
Share Button

รถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ที่มีใช้กันตามโกดัง โรงงาน หรือห้างร้านต่างๆ นั้น เหมือนกับยานพาหนะชนิดหนึ่ง ที่ต้องอาศัยเชื้อเพลิง หรือแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน สำหรับ รถโฟล์คลิฟท์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ และแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่

การขับเคลื่อนแบบเครื่องยนต์นั้น ต้องใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน ซึ่งมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สโซลีน แก๊ส L.P.G. เป็นต้น การใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงมีราคาถูกกว่าการใช้น้ำมัน จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากพอสมควร
สำหรับแก๊ส L.P.G. เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจาก

– มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ทั้งภายใต้อากาศที่ร้อนและเย็น กล่าวได้ว่า มีการเผาไหม้ที่มีคุณภาพโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
– มีการซ่อม และบำรุงรักษาได้ง่าย
– มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์น้อยกว่าการใช้เครื่องยนต์เบนซินถึงครึ่งหนึ่ง จึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า
– เป็นการรักษาเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้อย่างทนทาน เพราะเหลือน้ำมันตกค้างน้อย เนื่องจากน้ำมันจะระเหยไปจนเกือบหมด
– หัวเทียนมีอายุการใช้งานนานกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
– ต้นทุนเชื้อเพลิงมีราคาถูก

การใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงนั้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก แต่อย่างไรก็ตาม ก็ใช้ระยะเวลาในการเติมมาก และหาเติมได้ยากกว่าน้ำมันเช่นกัน ดังนั้น ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะของงานด้วย จึงจะทำให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าอย่างแท้จริง

รถโฟล์คลิฟท์ ลงประกาศขาย รถโฟล์คลิฟท์มือสอง รถยก รถลาก รถจับถัง รถกระเช้า อะไหล่ แบตเตอรี่ ยาง บริการซ่อม ขนย้าย โมดิฟาย อื่นๆ

www  thaiforkliftmarket.com