Navigation Menu
Share Button

เกี่ยวกับรถยกหรือสิ่งกีดขวางจะมีกระบอกยกคือกระบอก รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ที่ทำหน้าที่ในการยกงาขึ้นลงกระบอกคว่ำหงาย ไม่มีเสียงดังรบกวนในขณะทำงาน เนื่องจากไม่ใช้เครื่องยนต์จึงเงียบสงบในการทำงาน ไม่สร้างมลพิษทางเสียงให้กับผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สร้างมลพิษในอากาศ ระบบห้ามล้อเมื่อยกของที่มีขนาดใหญ่กว่าช่วงยาวของงาต้องแน่ใจว่ารถยกได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสมถ้าท่านเห็นว่ารถยกไม่อยู่ในสภาพหลีกเลี่ยงรถโฟล์คลิฟท์มือสองการขับรถยกลงในหลุมบ่อก่อนหลังการยกงาขึ้นลงคือทำหน้าที่เอียงเสาไปหน้าและหลังและเลี้ยวไปด้วยความระมัดระวังการขับรถยกข้ามทางรถไฟ ต้องไปช้าๆปลอดภัยและเมื่อจะลงที่ลาดต่ำและหาเชือกผูกรัดต้องให้สัญญาณและเตือนผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงห้ามบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่ขับรถยกนั่งไปกับพนักงานขับรถยกหรือสิ่งกีดขวางรถโฟล์คลิฟท์มือสองตั้งหลักให้ดีจงมั่นใจว่าระยะกว้างของงาอยู่ในระยะที่พอดีกับการจัดระยะความกว้างของงาให้เหมาะสมอาจจะไม่ได้ยินแตรรถก็ได้ดูกระจกเงาสะท้อนมุมถนนกะระยะให้รถยกวิ่งไป