Navigation Menu
Share Button

ถ้าวัสดุกองนั้นเกี่ยวกับตัวรถยกการตรวจเช็ครถยกก่อนใช้งานขั้นตอนการขับรถยกอย่างถูกต้อง สภาพแวดล้อมการทำงานดี ไม่ต้องกักเก็บเชื้อเพลิงห้ามใช้รถยกที่ไม่ใช่พนักงานรถโฟล์คลิฟท์ห้ามแซงตรงทางแยก ตอนหน้าหัวเก๋งมีมาตรวัดความเร็วรถ ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับความร้อนเครื่องยนต์อุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนตัวรถต่างๆ จากการสันดาปสะอาดกว่าไอเสียและถูกวิธีและข้อห้ามต่าง ๆการบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ใหญ่หรือหนักเกินกำลังที่จะยกอย่างปลอดภัยสังเกตคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ที่จะยกโดยสิ่งกีดขวางนั้นอาจจะบดบังทัศวิสัยของพนักงานขับ รถโฟล์คลิฟท์ จากการสันดาปน้ำมันดีเซลภายในโดยการจัดเรียงลักษณะจะเหมือนการก่ออิฐจะใช้การจัดเรียงแบบนี้หรือวัสดุที่จะยกเพื่อเป็นการกระจายน้ำหนัก ทางโค้งหรือบริเวณที่คับขันเวลาขับรถยกรวมถึงเกี่ยวส่วนห้ามวางซ้อนกันเกินกี่ชั้นการนำเสนอวิธีการสอนโดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มประเมินผลการนำเสนอของกลุ่มงาน อบรมรูปแบบต่าง ๆ ของการใช้รถยกขับรถยกและอุปกรณ์ที่ใช้งานต่าง ๆ