Navigation Menu
Share Button

มันคือคงวามฝันของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่อยากที่จะจัดการในการที่เรานั้นจะเปิดร้านเป็นของตัวเองตอนแรกก็ยังไม่คิดหรอกนะว่าจะอยากที่จัดการในการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะเปิดร้านอะไรคือร้านรวงมันมีในหัวของเราเองมันเต็มไปหมดเลยสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะเปิดและหนึ่งในร้านที่เรานั้นสนใจในการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะเปิดมันคือร้านดอกไม้เรานั้นว่ามันน่าสนใจในการที่เรานั้นจะทำเหมือนกันมันมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นสนจะเปิดเลยและเรานั้นสนใจมากอันดับสองคือร้านกาแฟหรือว่าเรานั้นจะเปิดทั้งสองอย่างทั้ง ร้านดอกไม้ ทั้งร้านกาแฟมันรวมๆกันเรานั้นคิดว่ามันน่าจะดีพอสวมควรสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะเปิดร้านดอกไม้แต่ว่าเงินลงทุนมันสูงอีกอย่างข้อมูลในมือสำหรับการที่เรานั้นจะเปิดมันก็น้อยไปด้วยตอนนี้