Navigation Menu
Share Button

การมุ่งไปที่ตัวบุคคลให้เราแน่ใจได้ว่าเราได้ดึงเอาข้อดีในทุกๆด้านของการตัดแต่งผมของผู้เรียนแต่ละคนออกมาแล้วทั้งจากยุโรปและเอเชียไม่เพียงแค่นั้นสถาบันยังได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรเรียนทำผมถ่ายทอดเทคนิคขั้นสูงในต่างประเทศด้วยสอนเกล้าผมทรงต่าง ๆทั้งเกล้าผมเจ้าสาวเกล้าผมรับปริญญาเกล้าผมไปงานต่าง ๆสอนถักเปียแบบต่าง ๆ สอนทรงทันสมัยสามารถเอาไปใช้ทำงานได้จริง รวมถึงประยุกต์ทรงด้วยตัวเอง สิ่งเหล่านี้คือตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพระดับสากล และสะท้อนถึงความเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วยการเป็นโมเดลหลักสูตร เรียนทำผม แบบใหม่ที่ได้มาตรฐานระดับสากลเซตผมยีผมแบ่งผมเหมาะสำหรับช่างทำผมหรือช่างแต่งหน้าที่เกล้าผมไม่เป็นแต่ต้องการต่อยอดเพื่อรับงานที่สนใจเรื่องการเกล้าผมถ้าน้องมีแบบผมที่ชอบสามารถนำมาให้พี่นิดสอนได้สอนถักเปียประยุกต์ผสมกับการเกล้าผมสมัยใหม่ สอนการม้วนก้นหอยอยากหาความรู้เพิ่มเติมดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเรียนทำผมดังนั้นแล้วศูนย์กลางการพัฒนาช่างทำผมในภูมิภาคอาเซียนจึงสามารถเกิดขึ้นได้