Navigation Menu
Share Button

งานแต่งงานเป็นงานแสดงความรักของคนสองคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ดังนั้นงานแต่งงานมักมีการตกแต่งให้สวยงาม แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นส่วนเติมเต็มงานแห่งความรักนี้เช่นการ การเลือกใช้แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ในงานแต่งงานจะมีหลายประเภท อาจแบ่งตามขนาด เช่น แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ขนาดใหญ่ มักวางบนเวที ประตูทางเข้างาน หรืออาจทำเป็นซุ้มดอกไม้ประดิษฐ์แทน มักมีลักษณะสูงใหญ่และแผ่กระจายออกโดยรอบ เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ อลังการ เป็นจุดเด่นในงาน ผู้จัดมักให้ความใส่ใจกับแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ขนาดใหญ่มาก เนื่องจากเป็นตัวแทนของคู่บ่าวสาว และเป็นหน้าเป็นตากับแขกผู้มาร่วมงาน สีสันที่จัดมักเป็นสีโทนอ่อน จะมีใบใม้สีเขียวคอยตัดบ้างแต่จะเน้นดอกไม้เป็นหลัก อาจจัดเป็นทรงปิรมิด ทรงกรวยคว่ำ ทรงกระบอก หรือแม้แต่จัดเป็นกระถางขนาดใหญ่และจัดวางในลักษณะบานออก มักใช้ไฟตกแต่ง หรือไฟประดับเพื่อเพิ่มจุดเด่น หรืออาจใช้ไฟโชว์ส่อง อาจเป็นจุดที่คู่บ่าวสาวจะถ่ายรูปกับแขก แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ขนาดกลาง มักวางอยู่บริเวณกลางงานแต่งงาน เช่นใกล้โต๊ะอาหารของแขก หรือตามทางเดินไปยังเวที มักวางเป็นแนว หรือเป็นกลุ่มๆ ตามจุดต่างๆภายในงาน เพื่อเพิ่มจุดเด่นในบริเวณงาน มักจัดทรงเป็นทรงกลม หรือทรงอื่นๆที่มีขนาดกระทัดรัด เนื่องจากจะอยู่ใกล้กับทางเดิน และมีคนเดินผ่านไปมาอาจสะดุด หรือเกี่ยวทำให้ล้มได้ การจัดวางจะไม่จัดวางให้บังสายตาของแขกผู้ร่วมงาน กับเวที หรือขวางทางเดิน สีสันที่ใช้อาจมีสีเข้มขึ้น เพื่อไม่ให้เด่นเกินไป หรือดึงดูดความสนใจของแขกมากนัก แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ขนาดเล็ก มักจัดอยู่บนโต๊ะอาหาร โต๊ะรับแขก โต๊ะพักผ่อน  หรือตามมุมต่างๆที่มีจุดวางเล็กๆ เพื่อทำให้พื้นที่ส่วนย่อยๆ มีความโดดเด่นน่าสนใจ การเลือกใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ในการจัดงานแต่งงาน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการใช้ดอกไม้สด สามารถเลือกแบบ ชนิด การตกแต่งได้หลากหลายและสะดวกกว่าการใช้ดอกไม้สด ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในการจัดหา ดอกไม้สดบางชนิดหายาก และราคาแพง ปัจจุบันการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ สามารถเลียนแบบดอกไม้สดได้เหมือนจนบางครั้งไม่สามารถแยกออกได้ระหว่างดอกไม้จริงหรือดอกไม้ประดิษฐ์