Navigation Menu
ปรับเปลี่ยนเสียใหม่เพื่อการทำงานที่ไม่เสี่ยงโรค

ปรับเปลี่ยนเสียใหม่เพื่อการทำงานที่ไม่เสี่ยงโรค

ชีวิตสังคมที่เปลี่ยนไป จากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมในยุคอุตสาหกรรม ที่จะต้อง ทำงาน มีชีวิตที่แข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะชีวิตในเมืองกรุงที่จะต้องฝ่าฟันกับรถติด การเร่งรีบ แข่งขัน แม้นแต่เมืองใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ก็มีสภาวะแข่งขันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ การทำงานไปวันๆ โดยไม่ได้รับการพักผ่อนทำแต่งานกับงานจนมองข้ามสุขภาพร่างกายของตัวเองเยอะเลย...

Read More

ใช้ Mojo มาตั้งนานแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใดสงสัยจะเสียเงินฟรีฟรี

มีความเสียใจอยู่ลึกลึกว่าเราเองสงสัยว่าจะเสียเงินไปฟรีฟรีสำหรับการที่เราจะจัดการในการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มาร์กหน้า Mojo...

Read More
3 สิ่งที่สำคัญอย่างมากในการเลือกร้านสักคิ้ว

3 สิ่งที่สำคัญอย่างมากในการเลือกร้านสักคิ้ว

หากคุณต้องการสักคิ้ว สิ่งที่คุณจะต้องศึกษาให้ดีคือการเลือกร้านสักคิ้วที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลงานที่การันตีความพึงพอใจและความปลอดภัยได้มากที่สุด รวมถึงลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดต่างๆ ลงได้มากอีกด้วย 3 สิ่งที่สำคัญอย่างมากในการเลือกร้านสักคิ้ว ที่คุณจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ และตัดสินใจให้เหมาะสมและถูกต้องมีดังนี้ ความน่าเชื่อถือ ร้านควรมีความน่าเชื่อถือ...

Read More