Navigation Menu
ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือที่เราเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า อาหารเสริมนั้น มีข้อควรทราบอยู่มากมาย เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อ และการเลือกใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย ดังนี้ 1. โดยทั่วไปแม้พบว่ารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะใกล้เคียงกับ ผลิตภัณฑ์ยา แต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยา ดังนั้นจึงไม่สามารถรักษา หรือบรรเทาโรคใดๆ...

Read More
ลดน้ำหนักอย่างไร ไม่ให้เสียสุขภาพ

ลดน้ำหนักอย่างไร ไม่ให้เสียสุขภาพ

การลดความอ้วนที่ถูกต้อง ควรลดอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ควรลดอย่างเร่งด่วน เพราะระบบเผาผลาญต่างๆ ของร่างกายยังไม่มีความพร้อม ทำให้เกิดสภาวะความผิดพลาดของระบบเผาผลาญได้ แต่หากมีความจำเป็น ก็ต้องหาการลดความอ้วนเร่งด่วนที่จะไม่ทำลายสุขภาพ การลดน้ำหนักที่ผิดวิธี ย่อมส่งผลเสียต่อร่างกาย เนื่องจากร่างกายได้รับพลังงานต่อวันน้อยเกินไปจนไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ ...

Read More